Kerstliedjes

Liedjes & Versjes

Hier vind je een overzicht met teksten van kerstliedjes, leuk om met je kind(eren) te zingen.
Met o.a 'Stille nacht', 'Oh Denneboom', 'Er is een kindeke geboren op aard', 'Er is een roos ontsprongen', 'Heel lang gelden', 'Stil nu', 'De herdertjes lagen bij nachte' en meer.

Kerstliedjes

  Boom versieren, tiere-liere-liere

  Boom versieren, tiere-liere-liere
  Boom versieren, doe maar mee
  Kijk, daar hangen de sterretjes al
  Tussen de groene takken

  Boom versieren, tiere-liere-liere
  Boom versieren, doe maar mee

  De herdertjes lagen bij nachte

  De herdertjes lagen bij nachte
  Zij lagen bij nacht in het veld
  Zij hielden vol trouwe de wachte
  Zij hadden hun schaapjes geteld
  Daar hoorden zij d'engelen zingen
  Hun liederen, vloeiend en klaar
  De herders naar Bethlehem gingen
  t' Liep tegen het nieuwe jaar

  Toen zij er te Bethlehem kwamen
  Daar schoten drie stralen dooreen:
  Een straal van omhoog zij vernamen
  Een straal uit het kribje beneën
  Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
  En viel op het Kindeke teer
  Zij stonden tot schreiens bewogen
  En knielden bij Jezus neer

  Maria die bloosde van weelde
  Van ootmoed en lief'lijke vreugd
  De goede Sint-Jozef hij streelde
  Het kindje der menschen geneucht
  De herders bevalen ter weiden
  Hun schaapjes aan d'Engelenschaar
  Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
  Wij wachten het nieuwe jaar

  Ach, Kindje, ach, Kindje, dat heden
  In 't need'rige stalletje kwaamt
  Ach, laat ons Uw paden betreden
  Want gij hebt de wereld beschaamd
  Gij komt om de wereld te winnen
  De machtigste vijand te slaan
  De kracht Uwer liefde van binnen
  Kan wereld noch hel weerstaan

  Dieren in ’t stalletje

  Dieren in ’t stalletje wees toch eens stil
  Hier is een klein kindje dat slapen wil
  Boe, zeggen de koeien
  Dan zullen we niet meer loeien

  Dieren in ’t stalletje wees toch eens stil
  Hier is een klein kindje dat slapen wil
  Bè, zeggen de schapen
  Dan zullen we niet meer blaten

  Dieren in ’t stalletje wees toch eens stil
  Hier is een klein kindje dat slapen wil
  Woef, blaffen de hondjes
  Dan houden we onze mondjes

  Een kaarsje is aangestoken

  Een kaarsje is aangestoken
  Een lichtje in donkere nacht
  Wie komen daar nu aangeslopen
  Veel eng’len op voetekens zacht
  Veel eng’len op voetekens zacht

  Een sterretje blinkt in den hoge
  Dat wijst ons de weg naar de stal
  De herdertjes komen getogen
  Bij ’t kindeke knielen zij al
  Bij ’t kindeke knielen zij al

  Een licht straalt door donkere nachten
  Wij volgen na eeuwen z’n schijn
  En al onze teerste gedachten
  Gaan uit naar dat kindeke klein
  Gaan uit naar dat kindeke klein

  Er is een kindeke geboren op aard

  Er is een kindeke geboren op aard
  Er is een kindeke geboren op aard
  't Kwam op de aarde voor ons allemaal
  't Kwam op de aarde voor ons allemaal

  't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
  't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
  't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis
  't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis

  Er is een kindeke geboren in 't strooi
  Er is een kindeke geboren in 't strooi
  't Lag in een kribje gedekt met wat hooi
  't Lag in een kribje gedekt met wat hooi

  't Kwam op de aarde voor ons allegaar
  't Kwam op de aarde voor ons allegaar
  't Wenst ons een zalig nieuwjaar
  't Wenst ons een zalig nieuwjaar

  Er is een roos ontsprongen

  Er is een roos ontsprongen, uit ene zuiv're stam
  Die naar profeten zongen, voortkwam uit Jesse's stam
  Zij heeft haar bloem gebracht, al in de koude winter
  In 't midden van de nacht

  Wij loven u Maria, en 't Kind dat gij ons bracht
  Hij is ons aller vruegde, het licht in duist're nacht
  U kindj'in deze stal, aanbidden wij tesamen
  O koning van 't heelal

  Er is een roos ontsprongen, uit ene zuiv're stam
  Die naar profeten zongen, voortkwam uit Jesse's stam
  Zij heeft haar bloem gebracht, al in de koude winter
  In 't midden van de nacht

  Al in de koude winter.
  In 't midden van de nacht.

  Er was eens een kerstman

  Er was eens een kerstman, ran plan plan
  Die had een mooi rood jasje an
  De belletjes van zijn sleetje, ring ting ting
  Die rinkelden als hij uit rijden ging

  Er was eens een kerstman, ran plan plan
  Die had een mooi rood broekje an
  De kinderen in de straten, rin tin taan
  Die huppelden achter de kerstman aan

  Er was eens een kerstman, ran plan plan
  Die had twee mooie laarsjes an
  Zijn witte wollen baardje, rin tint tint
  Dat wapperde, tjoep, in de winterwind

  Ere zij God

  Ere zij God, ere zij God
  In den hooge, in den hooge, in den hooge
  Vrede op aarde, vrede op aarde
  In den menschen een welbehagen

  Ere zij God in den hooge
  Ere zij God in den hooge
  Vrede op aarde, vrede op aarde
  Vrede op aarde, vrede op aarde
  In den menschen, in den menschen
  Een welbehagen
  In den menschen, een welbehagen
  Een welbehagen.
  Ere zij God, ere zij God
  In den hooge, in den hooge, in den hooge
  Vrede op aarde, vrede op aarde
  In den menschen een welbehagen

  Geen plaats meer in de herberg

  Jozef klopt aan alle deuren
  Heeft u nog een kamer vrij
  Een bed voor mijn vrouw Maria
  Die heel gauw een kindje krijgt
  Steeds maar weer horen ze ’t zelfde
  ’t spijt me, echt geen plaats meer vrij
  Met een plaatsje in de stal
  Zijn ze dan ook heel erg blij

  Gloria in Excelsis Deo

  Eer zij God in onze dagen
  eer zij God in deze tijd
  mensen van het welbehagen
  roept op aarde vrede uit

  Gloria in excelsis Deo
  Gloria in excelsis Deo

  Eer zij God die onze Vader
  en die onze Koning is
  Eer zij God die op de aarde
  naar ons toe gekomen is

  Gloria in excelsis Deo
  Gloria in excelsis Deo

  Lam van God, Gij hebt gedragen
  alle schuld tot elke prijs
  geef in onze levensdagen
  peis en vree, kyrieleis

  Gloria in excelsis Deo
  Gloria in excelsis Deo

  Heel lang geleden

  Een os en een ezel, een Kind in een kribbe
  Heel lang geleden in Bethlehem stal
  Koningen schenken goud en mirre
  Engelen dalen vanuit het heelal
  Ze zingen heel prachtig van halleluja
  De os loeit ook mee en de ezel i-aa
  Maria en Jozef zien glunderend toe
  En 't Kindeke gaapt, want het is zo moe

  Een os en een ezel, een Kind in een kribbe
  Heel lang geleden in Bethlehem stal
  Koningen schenken goud en mirre
  Engelen dalen vanuit het heelal
  Ze zingen heel prachtig van halleluja
  De os loeit ook mee en de ezel i-aa
  Maria en Jozef zien glunderend toe
  En 't Kindeke gaapt, want het is zo moe

  Herders, Hij is geboren

  Herders, Hij is geboren
  In 't midden van de nacht
  Die zo lang van te voren
  De wereld heetft verwacht
  Vrolijk o herderkens
  Zongen de engelkens
  Zongen met blijde stem
  Haast u naar Betlehem

  Het is donker daarbuiten, nu is het nacht

  't Is donker daarbuiten, nu is het nacht
  En alle kind'ren zingen zo zacht
  Zingen van het kindje lief en klein
  't Zal een mooie Kerstmis zijn

  't Is donker daarbuiten, nu is het licht
  Sluit alle ramen en deuren nu dicht
  Luister naar het lied en 't kerstverhaal
  't Is nu feest voor allemaal

  Hoe leit dit Kindeke

  Hoe leit dit Kindeken hier in de kou
  Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven
  Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw
  Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer
  Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

  Sa, ras dan, herderkens, komt naar de stal
  Speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken
  Mij dunkt dat het nu wel haast slapen zal
  Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer
  Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

  En gij, o engeltjes, komt hier ook bij
  Zingt een motetteken voor uwen Koning
  Wilt Hem vermaken door uw melodij
  Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer
  Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

  Hoor, de englen zingen

  Hoor, de englen zingen d'eer
  van de nieuw geboren Heer.
  Vreed' op aarde, 't is vervuld:
  God verzoent der mensen schuld.
  Voegt u, volken in het koor,
  dat weerklinkt de hemel door,
  zingt met algemene stem
  voor het kind van Bethlehem.
  Hoor de englen zingen d'eer
  van de nieuw geboren Heer.

  Hij die heerst op 's hemels troon,
  Here Christus, Vaders zoon,
  wordt geboren uit een maagd
  op de tijd die God behaagt.
  Zonne der gerechtigheid,
  woord dat vlees geworden zijt,
  tussen alle mensen in,
  in het menselijk gezin.
  Hoor de englen zingen d'eer
  van de nieuw geboren Heer.

  Lof aan u die eeuwig leeft
  en op aarde vrede geeft,
  Gij die ons geworden zijt,
  taal en teken in de tijd,
  al uw glorie legt Gij af
  ons tot redding uit het graf,
  dat wij ongerept en rein
  nieuw geboren zouden zijn.
  Hoor de englen zingen d'eer
  van de nieuw geboren Heer

  In ied're kleine appel

  In ied're kleine appel
  Daar lijkt het wel een huis
  Want daarin zijn vijf kamertjes
  Precies als bij ons thuis
  In ieder hokje wonen
  Twee pitjes, zwart en klein
  Die liggen daar en dromen
  Van licht en zonneschijn

  Zij dromen hoe zij later
  Als het kerstfeest wordt gevierd
  Hoeveel appels het zullen wezen
  Waar men de boom mee siert

  Jezus is geboren

  Bimbam, bimbam, bimbam bim
  Wordt eens wakker en luister goed
  De klokken zijn aan ’t luiden
  Weet je wel waarom, waarvoor?
  Ze willen iets beduiden
  In excelsis gloria
  Dat zingen d’englenkoren
  Zij vertellen iedereen
  Dat Jezus is geboren
  (Bim, bim, bim, bim)

  Bimbam, bimbam, bimbam bim
  Kom dan gaan we naar Bethlehem
  Om daar het kind te zoeken
  In een heel gewone stal
  In fijne witten doeken
  In excelsis gloria
  Dat zingen d’englenkoren
  Zij vertellen iedereen
  Dat Jezus is geboren

  (Bim, bim, bim, bim)

  Bimbam, bimbam, bimbam bim
  Zie je ook de koningsster
  Hij is er voor de wijzen
  Ook zij weten van ’t heilig kind
  Ze moeten heel ver reizen
  In excelsis gloria
  Dat zingen d’englenkoren
  Zij vertellen iedereen
  Dat Jezus is geboren

  Jingle bells, jingle bells

  Jingle bells, jingle bells
  Jingle all the way
  Oh, what fun it is to ride
  In a one-horse open sleigh

  Dashing through the snow
  In a one-horse open sleigh
  O'er the fields we go
  Laughing all the way

  Bells on bobtail ring
  Making spirits bright
  What fun it is to ride and sing
  A sleighing song tonight

  Jingle bells, jingle bells
  Jingle all the way
  Oh, what fun it is to ride
  In a one-horse open sleigh

  Jingle bells, jingle bells
  Jingle all the way
  Oh, what fun it is to ride
  In a one-horse open sleigh

  A day or two ago
  I thought I'd take a ride
  And soon Miss Fanny Bright
  Was seated by my side

  The horse was lean and lank
  Misfortune seemed his lot
  He got into a drifted bank
  And we, we got upsot

  Jingle bells, jingle bells
  Jingle all the way
  Oh, what fun it is to ride
  In a one-horse open sleigh

  Jingle bells, jingle bells
  Jingle all the way
  Oh, what fun it is to ride
  In a one-horse open sleigh

  Jingle bells, jingle bells
  Jingle all the way
  Oh, what fun it is to ride
  In a one-horse open sleigh

  Jingle bells, jingle bells
  Jingle all the way
  Oh, what fun it is to ride
  In a one-horse open sleigh

  Jingle bells, jingle bells (Nedelandse versie)

  In opa's oude schuur
  daar staat een arreslee
  en als het 's winters sneeuwt
  gaan wij weer met hem mee
  We glijden door de sneeuw
  Het paard loopt in galop
  Wij knusjes achterin de slee
  en opa zit voorop

  Jingle bells, jingle bells
  in de arreslee
  Je hoort de belletjes van ver
  en wij zingen mee
  Jingle bells, jingle bells
  niets is er zo fijn
  dan als het sneeuwt met opa
  in de arreslee te zijn

  Het weeris koud en guur
  't is glad, dus opgepast
  M'n sjaal hangt in de wind
  en ik hou me stevig vast
  Zo'n ritje met de slee
  dat is toch veel te kort

  Kling klokje klingelingeling

  variant 1
  Klink klokjes, klingelingeling
  Klink klokjes, klink!
  Doe je boodschap horen:
  Jezus is geboren!
  Voor die blijde klanken
  Willen wij God danken
  Klink klokjes, klingelingeling
  Klink klokjes, klink!

  Klink klokjes, klingelingeling
  Klink klokjes, klink!
  Aan de groene bomen
  Ben je nu gekomen
  Deel aan allen mede
  't Eng'lenlied van vrede!
  Klink klokjes, klingelingeling
  Klink klokjes, klink!


  variant 2
  Kling klokje klingelingeling
  Kling klokje kling
  Kerstmis is gekomen
  Met z'n groene bomen
  En in alle landen
  zie je lichtjes branden
  Kling klokje klingelingeling
  Kling klokje kling

  Kling klokje klingelingeling
  Kling klokje kling
  Laat ze mij gedenken
  bij hun kerstgeschenken
  Kling klokje klingelingeling
  Kling klokje kling

  Komt allen tezamen

  Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
  Komt nu, o komt nu naar Bethlehem
  Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
  Komt laten wij aanbidden
  Komt laten wij aanbidden
  Komt laten wij aanbidden, die Koning!

  De hemelse eng'len riepen eens de herders
  Weg van de kudde naar 't schamel dak
  Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden
  Komt laten wij aanbidden
  Komt laten wij aanbidden
  Komt laten wij aanbidden, die Koning!

  O, Kind, ons geboren, sluim'rend in de kribbe
  Neem onze liefd' in genade aan
  U die ons liefhebt, U behoort ons harte
  Komt laten wij aanbidden
  Komt laten wij aanbidden
  Komt laten wij aanbidden, die Koning!

  Komt, verwondert u hier, mensen

  Komt, verwondert u hier, mensen,
  ziet, hoe dat u God bemint,
  ziet vervuld der zielen wensen,
  ziet dit nieuw geboren Kind!
  Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
  ziet, die vorst is, zonder pracht,
  ziet, die 't al is, in gebreken,
  ziet, die 't licht is, in de nacht,
  ziet die 't goed is, dat zo zoet is,
  wordt verstoten, wordt veracht.

  Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
  hoe men Hem in doeken bindt,
  die met zijne godheid wandelt
  op de vleugels van de wind.
  Ziet hoe ligt Hij hier in lijden
  zonder teken van verstand,
  die de hemel moet verblijden,
  die de kroon der wijsheid spant.
  Ziet hoe tere is de Here,
  die 't al draagt in zijne hand.

  O Heer Jesu, God en mense,
  die aanvaard hebt deze staat,
  geef mij, dat ik door uw wense,
  geef mij door uw kindsheid raad.
  Sterk mij door uw tere handen,
  maak mij door uw kleinheid groot,
  maak mij vrij door uwe banden,
  maak mij rijk door uwe nood,
  maak mij blijde door uw lijden,
  maak mij levend door uw dood!

  Midden in de winternacht

  Midden in de winternacht
  Ging de hemel open
  Die ons 't Heil der wereld bracht
  't Antwoord op ons hopen
  Elke vogel zingt zijn lied
  Herders waarom zingt gij niet?
  Laat de citers slaan
  Blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom
  Laat de beltrom horen
  Christus is geboren!

  Vrede was het overal
  Wilde dieren kwamen
  Bij de schapen in de stal
  En zij speelden samen
  Elke vogel zingt zijn lied
  Herders waarom speelt gij niet?
  Laat de citers slaan
  Blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom
  Laat de beltrom horen
  Christus is geboren!

  Ondanks winter, sneeuw en ijs
  Bloeien alle bomen
  Want het aardse paradijs
  Is vannacht gekomen
  Elke vogel zingt zijn lied
  Herders waarom danst gij niet?
  Laat de citers slaan
  Blaast de fluiten aan
  Laat de bel, laat de trom
  Laat de beltrom horen
  Christus is geboren!

  Zie, reeds staat de morgenster
  Stralend in het duister
  Want de dag is niet meer ver
  Bode van de luister
  Die ons weldra op zal gaan
  Herders blaast uw fluiten aan
  Laat de bel, bim, bam
  Laat de trom, rom, bom
  kere om, kere om
  Laat de beltrom horen
  Christus is geboren!

  Nu zijt wellekome

  Nu zijt wellekome, Jesu lieven Heer
  Gij komt van alzo hoge, van alzo veer
  Nu zijt wellekome van den hoge hemel neer
  Hier al in dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
  Kyri-e-lys

  Christe Kyrieleison laat ons zingen blij
  Daarmee ook onze leisen beginnen vrij
  Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
  Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht
  Kyri-e-lys

  d'Herders op de velden, hoorden een nieuw lied
  Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
  Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar
  Betl'hem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
  Kyri-e-lys

  Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land
  Zij zochten onze Here, met offerand
  Z'offerden ootmoediglijk, myrrhe, wierook ende goud
  't Ere van dat Kinde, dat alle ding behoud
  Kyri-e-lys

  O kindeke klein

  O kindeke klein, o kindeke teer
  Van hoge hemel daalt gij neer
  Verlaat uws vaders heerlijk huis
  Wordt arm en hulploos, draagt een kruis
  O kindeke klein, o kindeke teer
  O kindeke klein, o kindeke teer
  Gij zijt ons uitverkoren Heer
  Ik geef u heel het harte mijn
  Ach, laat mij altijd bij u zijn
  O kindeke klein, o kindeke teer

  Oh, Denneboom

  Oh, denneboom
  Oh, denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon
  Oh, denneboom
  Oh, denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon
  Ik heb je laatst in 't bos zien staan
  Toen zaten er nog geen kaarsjes aan
  Oh, denneboom
  Oh, denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon

  Oh, denneboom
  Oh, denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon
  Oh, denneboom
  Oh, denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon
  U groeit in barre wintertijd
  Als sneeuw op aarde ligt gespreid
  Oh, denneboom
  Oh, denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon

  Oh, denneboom
  Oh, denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon
  Oh, denneboom
  Oh, denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon
  Ik heb je laatst in 't bos zien staan
  Toen zaten er nog geen kaarsjes aan
  Oh, denneboom
  Oh, denneboom
  Wat zijn je takken wonderschoon

  Rudolf

  Rudolf, dat leuke rendier
  Met zijn rooie neus vooraan
  Trekt in zijn slee de Kerstman
  Langs de sterrenhemelbaan
  Vroeger had hij geen vriendjes
  Eenzaam was hij elke dag
  Tot op een keer de Kerstman
  Rudolfs rooie neusje zag

  Nu gaat hij steeds met hem mee
  In de kerstmistijd
  Trekt de Kerstman in zijn slee
  Als hij langs de wolken glijdt
  Dan schijnt dat rooie neusje
  Als een lichtje in de nacht
  Rudolf dat brave rendier
  Heeft de Kerstman thuisgebracht

  Stil nu

  Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht
  Stil nu, stil nu, ’t ruist al door de lucht
  ’t Wonder komt heel zachtjes aan
  ’t Kerstkind wil hier binnen gaan
  Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht

  Stille nacht

  Stille nacht, heilige nacht
  Davids zoon, lang verwacht
  Die miljoenen eens zaligen zal
  Werd geboren in Bethlehems stal
  Hij, der schepselen Heer
  Hij, der schepselen Heer

  Hulploos Kind, heilig Kind
  Dat zo trouw zondaars mint
  Ook voor mij hebt G'uw rijkdom ontzegd
  Werd G'in stro en in doeken gelegd
  Leer m'u danken daarvoor
  Leer m'u danken daarvoor

  Stille nacht, heilige nacht
  Heil en vree wordt gebracht
  Aan een wereld verloren in schuld
  Gods belofte wordt heerlijk vervuld
  Amen, Gode zij d'eer
  Amen, Gode zij d'eer

  Wiegenlied der herders

  variant 1
  Slaap zacht gij lieve hemelknaap
  Slaap zacht gij dierbaar kind
  U wiegen de engeltjes in slaap
  Met zachte hemelwind
  Wij arme herders zingen nu
  Een lieflijk wiegelied voor u
  Slaap nu zacht, slaap nu zacht
  Hemelkindje, slaap nu zacht

  Maria heeft vol liefde, zacht
  U warmpjes toegedekt
  En Josef houdt voor u de wacht
  Dat niets, mijn kind, u wekt
  Ook schaap en rund'ren uit de stal
  Zijn stil voor u, zij zwijgen al
  Slaap nu zacht, slaap nu zacht
  Hemelkindje, slaap nu zacht

  variant 2
  Slaap wel, o, kindje, slaap nu zacht
  Slaap wel, o, hemels kind
  Wij herders houden trouw de wacht
  Tot dat de dag begint.
  We zingen nu een wijsje zoet
  Dat u steeds rustig slapen doet:
  Slaap nu zacht, slaap nu zacht
  Lieflijk kindje, slaap nu zacht

  Als gij na ‘t slapen wakker wordt
  Zijn wij van ‘t waken moe
  Maar komen schapen en lammetjes
  Al spelend naar u toe
  En komt de tijd van rust weer aan
  Dan zullen we weer aan uw beddeke staan:
  Slaap nu zacht, slaap nu zacht
  Lieflijk kindje, slaap nu zacht

  Ken jij ook nog een leuk Kerstliedje

  Wanneer jij ook nog een leuk Kerstliedje weet, en deze graag wil delen, stuur dan een mailtje via het Suggesties en/of Opmerkingen formulier.
  Dan plaats ik het liedje erbij.

  Andere artikelen die je mogelijk interessant vindt

  vergelijkebare en passende arikelen


  Veel kinderen vinden het leuk om liedjes te zingen, en als ouder probeer je dan zo goed en zo kwaad als het kan mee te zingen, maar hoe gaan die liedjes precies. Hier een aantal herfstliedjes.

  Herfstliedjes

  Sommige kindjes hebben een zetje nodig als ze langs de deuren gaan om te zingen, als ouder is het dan handig als je de teksten van deze liedjes kent.<br><br>Hier een paar Sint-Maarkten liedjes

  Sint-Maarten liedjes

  Er gebeurt veel op het gebied van het sinterklaasfeest, Zwarte pieten, geveegde of gekleurde pieten, oude of nieuwe liedjes. Laten we vooral zorgen dat de kinderen een leuke tijd beleven.<br>Hier vind je een lijst met teksten van sinterklaasliedjes, een deel staat er ook in de nieuwe versie.

  Sinterklaasliedjes, oude en nieuwe stijl

  December is de maand van de feesten en verwachting, eerst is er Sinterklaas en daarna kerst en nieuwjaar. Met deze adventskalender kan je kind of kinderen de tijd ervaren en verlangen naar de kerst door elke dag het sterretje te verplaatsen of bij te plakken. En op de 24e verschijnt de afbeelding.

  Maak je eigen Adventskalender met of voor je kind

  Hier vind je een overzicht van allerlei slaapliedjes, met onder meer 'Achter kleine donkere wolkjes', 'De bloempjes gingen slapen', 'Ga maar lekker slapen, 'Naar bed, naar bed, zei Duimelot' en natuurlijk 'Slaap kindje slaap'.

  Slaapliedjes  Het meest recente artikel


  De winter is een bijzonder seizoen, je keert naar binnen en verlangt naar de zon, tenzij het echt koud wordt dan verlang je in ene naar ijs en sneeuw. Ook deze kinderliedjes gaan over die prachtige winter, met sneeuwballen, sneeuwpoppen en natuurlijk schaatsen en sleeën

  Winterliedjes

  Terug naar overzicht artikelen
  Reageer

  Voor alle artikelen geldt dat zij niet gesponsord zijn.


  Hier vind je leuke uitjes en ondernemers die iets doen voor of met kinderen in de regio Haarlem

  dekleineladder.nl is ontwikkeld en wordt uitgegeven door Ginolica | Oplossingen voor het web.