Disclaimer voor dekleineladder.nl

Ginolica | Oplossingen voor het web (Kamer van Koophandel: 62471724), hierna te noemen Ginolica, verleent u hierbij toegang tot dekleineladder.nl. Publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ginolica behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op dekleineladder.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Ginolica spant zich in om de inhoud van dekleineladder.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op dekleineladder.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ginolica.
In het bijzonder zijn alle prijzen op dekleineladder.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers (ondernemers) kunnen zelf inhoud plaatsen op dekleineladder.nl. Ginolica oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het Suggesties en/of opmerkingen formulier of het contactformulier.
Voor op dekleineladder.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ginolica nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ginolica en haar bezoekers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ginolica, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van dekleineladder.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Hier vind je leuke uitjes en ondernemers die iets doen voor of met kinderen in de regio Haarlem

dekleineladder.nl is ontwikkeld en wordt uitgegeven door Ginolica | Oplossingen voor het web.